Supporting Elections Effectively: Principles and Practice of Electoral Assistance

Nu publicerar EBA en rapport om effektivt internationellt valstöd. Som del av demokratibiståndet stöder Sverige regelbundet länder när de genomför val till parlament, presidentposter eller lokala församlingar. En internationell kår av valstödsexperter har över årtionden byggt gemensam kunskap och normer för hur val bör utformas och genomföras för att vara så fria och rättvisa som möjligt. Väl tillämpade är sådana principer viktiga för utformande och genomförande av val. En ny EBA-studie har kartlagt dessa principer och systematiskt ställt samman den bredare kunskap som den internationella kåren av valstödsexperter tillägnat sig.

Givet den pågående vågen av autokratisering finns ett omedelbart behov av att uppdatera dessa principer. Påverkan från ny teknologi, pengars roll i politiken, medvetna försök att underminera valprocesser är frågor att hantera. Det behövs forum för kunskapsutbyte och för förnyelse av de internationella principerna för valstöd, hävdar författarna.