Ny underlagsrapport om förändringsteori som strategiskt verktyg för hållbarhet inom IKEA

För att bidra till ett utvecklat arbete med förändringsteorier beslutade EBA att låta publicera en antologi med texter som belyser just förändrings-teorier ur olika perspektiv. De flesta texter till antologin, varav denna är en, publiceras också som separata underlagsrapporter.

Jens Andersson belyser här hur förändringsteorier i allt större omfattning används som strategiskt verktyg för hållbarhet inom IKEA. Texten beskriver hur metoden tillgodoser ett strategiskt behov som framförallt vuxit fram ur den allt starkare hållbarhetsagendan. Författaren delar också med sig av erfarenheter från arbetet med utformning av förändringsteorier och hur de kan bidra till lärande i organisationen.