Ett samtal om att styra svenskt bistånd

Vad händer om förvaltningskontraktet mellan politiker och tjänstemän bryts? Med Alliansregeringens biståndspolitiska ”resultatagenda” 2007–2013 som exempel analyserar statsvetaren Göran Sundström, före detta biståndsminister Gunilla Carlsson och Statskontorets Martin H. Johansson utmaningar i styrningen av svenskt bistånd.