Resultatbaserad finansiering

Evidensen för att resultatbaserad finansiering är en effektiv biståndsform på nivån output, outcome och impact är blandad och motsägelsefull. Det gäller särskilt när man tar hänsyn till studiernas kvalitet. Sammantaget tycks drivkraften bakom resultatbaserad finansiering inom sektorer som hälsa och utbildning vara mer föranledd av givarsidans behov att ”visa resultat” än överväganden om biståndseffektivitet.