Hur står det till med tilliten i svenskt bistånd?

20201023 Välkomna till presentation och diskussion om en ny EBA-studie som undersöker hur tillitsbaserad styrningen inom utvecklingssamarbetet är. Vad får tillitsbaserad styrning för effekter? Vilka är riskerna? Vilken roll har kontroll i en tillitsbaserad styrning – och när uppstår en negativ likriktning av organisationer? Mer info och anmälan här.