Vill du bidra till att utveckla Sveriges internationella bistånd? Har du flerårig erfarenhet av utvärdering och goda kunskaper i utvärderingsmetod? Är du analytisk, kreativ och sätter värde i att bidra till gemensamma resultat? Arbetet som utredningssekreterare på kansliet för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) innebär bland annat att initiera och projektleda studier av relevans för det svenska internationella biståndet. Tjänsten är ett tvåårigt vikariat. Ansök via länken till höger.

EBA är en statlig kommitté som består av en expertgrupp och ett kansli, som svarar för den löpande verksamheten. Kommitténs uppdrag är att ta fram och kommunicera utvärderingar och analyser av det svenska internationella biståndets genomförande, resultat och effektivitet. EBA ger externa experter i uppdrag att genomföra studier och redovisa resultaten i form av rapporter. Några studier utförs även av kansliet.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att initiera och projektleda utvärderingar och andra studier. Du ansvarar för hela processen från kontakt med potentiella skribenter till lansering av rapporter samt deras vidare spridning.

Att bidra till att EBAs rapporter uppmärksammas och diskuteras är en viktig del av kansliets arbete. Du deltar också i kansliets övriga arbetsuppgifter som t.ex. skrivande av rapport till regeringen och olika former av underlag. Arbetet är utåtriktat och innebär många kontakter med forskare, utvärderare, akademiska institutioner, myndigheter och organisationer, i Sverige och utomlands.

Kvalifikationer
Du har relevant akademisk examen på magisternivå eller högre och flerårig erfarenhet av eget utvärderingsarbete. Du har både djupa och breda kunskaper i utvärderingsmetod. Du har mycket god dokumenterad förmåga att analysera, sammanställa och redovisa komplicerade förhållanden och orsakssamband, på såväl svenska som engelska.

Du har en mycket god och dokumenterad förmåga att leda projekt och att samarbeta med andra. Du är initiativrik, kan arbeta självständigt och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du har förmåga att självständigt och i grupp formulera idéer till utvärderingar och andra studier. Du är bra på att presentera kunskapsmaterial inför mindre och större grupper.

Följande är meriterande:
• Sakområdeskompetens inom fält som kompletterar det nuvarande kansliet.
• Högre akademisk examen, gärna doktorsexamen.
• God kunskap om beslutsprocesser och deras implementering inom det svenska utvecklingssamarbetet (såsom policyutveckling inom UD, implementering av strategier inom Sida, genomförande av biståndsinsatser).
• Erfarenhet av arbete i internationell(a) organisation(er) med verksamhet inom biståndsområdet eller närliggande områden.
• Tillgång till nätverk inom relevanta forsknings-, utvärderings- och förvaltningsområden.
• Beställarkompetens och kunskap om offentlig upphandling.

Att fungera väl i ett nära samarbete på en liten kreativ arbetsplats är en avgörande kompetens.
Vi erbjuder ett spännande arbete i ett välfungerande arbetslag med trevliga arbetskamrater och stora möjligheter att utveckla och förverkliga idéer för hur vi bäst ska nå våra målgrupper. Då EBA är en oberoende statlig aktör är det viktigt att förstå rollen som statsanställd och kunna leva upp till den statliga värdegrunden.

Övrigt
Anställning enligt kollektivavtal för sakkunniga inom Regeringskansliet (Specialistavtalet). Förordnandetid augusti/september 2024 – juli/augusti 2026. Lön efter kompetens och tidigare erfarenhet.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta EBAs kanslichef Jan Pettersson, tel. 08 405 35 17.
Upplysningar om anställningsvillkoren lämnas av kansliråd Kristina Östergren, tel. 08-405 42 28.

Välkommen att ansöka med personligt brev, CV och eventuell bilaga senast tisdag den 30 april 2024. Ansök via länken till höger. Notera att vi använder initiala urvalsfrågor.