Biståndsanalys 2020 blir film

Varje vår sammanfattar Expertgruppen för biståndsanalys sin verksamhet i årsrapporten Biståndsanalys. I den här filmen presenterar ordf Helena Lindholm och kanslichef Jan Pettersson de viktigaste slutsatserna.