Credible Explanations of Development Outcomes: Improving Quality and Rigour with Bayesian Theory-Based Evaluation

EBA har gett ut en rapport som presenterar en ny metod för teoribaserad utvärdering som kombinerar styrkor från både kvalitativa och kvantitativa metoder. Rapporten innehåller en utförlig diskussion om metodens kunskapsteoretiska principer och hur de förhåller sig till utvärderingspraktiken samt ett ingående avsnitt med praktiska tillämpningar riktat till utvärderare, forskare och konsulter som vill tillämpa metoden i praktiken. Den innehåller också ett kapitel om vad beställare av utvärderare bör känna till om metoden.