Ny forskning om utveckling – se seminariet i efterhand

EBA presenterade tre nya avhandlingar vid ett DDB-seminarium den 21/8. Nydisputerade forskare pratade bland annat om: Hur kan risker och orättvisor i deltagandeprocesser identifieras och förebyggas? Vad krävs för att socialt entreprenörskap ska bidra till samhällsförändring? Vad har kontantbidrag för effekter på fattigdom och social rättvisa?

Se seminariet i efterhand här!