Är vårt multilaterala bistånd klimatanpassat?

I en ny underlagsrapport görs bedömningar av 25 multilaterala organisationer som stöds med svenskt bistånd. I vilken utsträckning ligger deras arbete i linje med Pariavtalet om klimat från 2015?

Studien undersöker detta, kopplat till områdena utsläppsminskningar, anpassning till klimatförändringars negativa effekter och transformativa förändringsprocesser till stöd för låga utsläpp av växthusgaser och klimat-motståndskraftig utveckling. Ladda ner rapporten här.