Lärdomar från 40 år av hiv-respons

De första fallen av AIDS uppträdde i slutet av 1970-talet och sjukdomen utvecklades snabbt till en internationell epidemi under 80-talet. Sverige var ett av de länder som tidigt anslöt sig till den internationella insatsen för att bekämpa sjukdomen. Hur den svenska hiv-responsen har utvecklats och vilka lärdomar vi tar med oss från 40 års arbete kan du läsa om i EBA-rapporten The Swedish Aid Response to the HIV Epidemic: An Overview.