Praktik hos EBA höstterminen 2022

Vad innebär praktiken?

Är du en samhällsvetare med intresse för utvecklingsfrågor och utvärderingsmetodologi? Då har du möjlighet att vara med och bidra till att utveckla och effektivisera det svenska biståndet genom att göra praktik på Expertgruppen för biståndsanalys kansli. Du kommer att få arbeta med alla de frågor som kansliet hanterar och delta i kommitténs möten med kunniga personer. Som praktikant ges du en unik möjlighet till inblick i hur en statlig kommitté styrs och arbetar och även i vissa av regeringskansliets processer. Du kan bland annat få till uppgift att ta fram analyser, delta i referensgruppsmöten med externa experter och träffa andra myndigheter, samt samordna studiebesök och bistå i projekt och vid seminarier.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2022. En termin. Heltid.

Ansökan görs här, via Föreningen för utvecklingsfrågor. Där hittar du även mer information om önskvärd kompetens/erfarenheter samt övrig information om praktiken.

Välkommen med din ansökan senast den 27 februari 2022!