Hur har Sverige arbetat för stärkt kapacitet i fragila stater?

Expertgruppen för biståndsanalys välkomnar anbud för en utvärdering av Sveriges insatser för statsbyggande i fragila stater. Fokus ligger på hur svenska insatser ev. bidragit till stärkt kapacitet och förbättrad förmåga att leverera statlig service.

Följande frågor ska vägleda studien:

  • I vilken utsträckning har svenskt bistånd gjort en tydlig skillnad gentemot Sveriges mål om stärkt kapacitet och service hos statliga institutioner i bräckliga konfliktdrabbade länder?
  • Vad förklarar framgång och misslyckande i insatser?

Mer information om hur du anmäler intresse finner du här.

Sista dag för att göra intresseanmälan är den 8 september 2023.