STÄNGD Upphandling: Evaluation of Swedish central government authorities’ reform cooperation on the Western Balkans

Se EBAs aktuella upphandling, anbud lämnas via KommersAnnons: ”Evaluation of Swedish central government authorities reform cooperation on the Western Balkans”. Mer info om upphandlingen hittar ni här: Invitation for proposals.

Sista dag för att lämna in anbud är 2018-11-26.

Välkomna med ert anbud!