Ny underlagsrapport: Applying Adaptive Theory of Change in Fragile and Conflict Affected Settings

I den här underlagsrapporten beskriver författarna hur förändringsteorier kan användas som ett verktyg för anpassningsbar förvaltning av biståndet och för utvecklingssamarbete. De fokuserar på svaga och konfliktdrabbade miljöer, där förmågan till anpassning är särskilt viktig. Författarna beskriver också hur ett anpassningsbart förhållningssätt kan utvärderas och på så vis bidra till lärandet.

Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete behöver ha förmågan att anpassa sig till ändrade förutsättningar. Det gäller inte bara enskilda projekt eller program, utan hela biståndsområden och strategier. EBA:s förhoppning är att den här rapporten kan bidra till bättre förståelse av hur förändringsteorier kan användas i komplexa och föränderliga sammanhang.