Praktikplats hos EBA vårterminen 2017

Vad innebär praktiken?

Är du en samhällsvetare med intresse för utvecklingsfrågor och vill påverka Sveriges biståndspolitik då har du nu möjlighet att få göra praktik på kansliet till Expertgruppen för biståndsanalys. Du kommer att få arbeta med alla de frågor som kansliet har att hantera och delta i spännande möten med kunniga personer. Som praktikant ges du en unik möjlighet till inblick i hur en statlig kommitté styrs och arbetar och även i vissa av regeringskansliets processer. Du kommer få följa kansliets arbete och få sätta in dig i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad. Du kan bland annat få möjlighet att ta fram analyser, delta i referensgruppsmöten med externa experter, expertgruppens möten och möten med andra myndigheter, samordna och delta i studiebesök och bistå i ledande av projekt och organisation av seminarier.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2017. En termin. Heltid.

Ansökan görs här, via FuF. Där finns mer information om t.ex. önskvärd kompetens/erfarenheter samt övrig information om praktiken.

Välkommen med din ansökan!