Seminarier om bistånd i Almedalen

Under Almedalsveckan på Gotland 25 till 28 juni kommer EBA att medverka i tre seminarier på temat bistånd:

Arrangör: Läkarmissionen / LM International

I regeringens reformagenda för biståndet lyfts tydligare krav på resultat, effektivitet, långsiktighet och transparens fram som en central prioritering. Krav på uppföljning och resultatredovisning utpekas som särskilt avgörande. Men vad innebär egentligen kvalitet i biståndet och går det att mäta?

Medverkande:

 • Josephine Sundqvist, Generalsekreterare, Läkarmissionen / LM International
 • Jakob Granit, Generaldirektör, Sida
 • Jan Pettersson, Kanslichef, Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA)
 • Arvinn Gadgil, Chef för Global Policy Center for Governance, United Nations Development Programme
 • Isabella Olsson (moderator), Global påverkanschef, Läkarmissionen / LM International

Läs mer i almedalsprogrammet

Länk till webbsändning

Läs gärna EBAs rapport: Det är resultatet som räknas: För en bättre resultatredovisning av biståndet (EBA 2023:04)

 

Onsdag 26/6 klockan 14:15 – 15:00

14:15 till 15:00Migration och internationellt bistånd – hur hänger det ihop?

Arrangör: Svenska Röda Korset, UNHCR

Migrationsverket har fått i uppdrag att stärka sitt utvecklingssamarbete med prioriterade tredjeländer i syfte att säkerställa en säker, ordnad och reguljär migration. För att säkerställa effektiv biståndsverksamhet ska Migrationsverket utforma insatserna i samarbete med Sida. Vad innebär detta för Sveriges internationella och nationella migrationspolitik och vilka konsekvenser får det för människor på flykt runt om i världen?

Medverkande:

 • Henrik Malm Lindberg, biträdande kanslichef, Delmi
 • Anders Pedersen, tf generalsekreterare, Svenska Röda Korset
 • Annika Sandlund, representant för de nordiska och baltiska länderna, UNHCR
 • Jan Pettersson, kanslichef, EBA (expertgruppen för biståndsanalys)

Läs mer i Almedalsprogrammet

Läs EBAs underlagsrapport i samarbete med Delmi: Migration and Development: The Role for Development Aid (2019:5)

 

Torsdag 27/6 klockan 10.00-10.45

Vad får vi för skattepengarna? Hur utvärderas reformer i den skattefinansierade välfärden?

Arrangör: Verian (en gång Sifo, nyss Kantar Public), Svenska Utvärderingsföreningen (SVUF)

En stor del av demokratin består av skattefinansierade verksamheter, insatser och reformer som ska ge oss ett bättre samhälle. Offentligt finansierad verksamhet ska både ha tydliga mål och utvärderas. Allmänhetens tillit är avhängigt bland annat hur myndigheterna tar ansvar och hanterar skattepengarna. Borde då inte utvärderingar av den faktiska samhällsnyttan göras mer regelbundet, för att kunna lära av framgångar eller av misstag?

Medverkande:

 • Jan Pettersson, Kanslichef, Expertgruppen för Biståndsanalys
 • Åsa Persson, Ordförande, Klimatpolitiska Rådet
 • Jonna Källström Böresson, Analytiker, Svenska ESF-rådet
 • Johanna Lindström, Moderator samt Ansvarig Samhällsutveckling och Utvärdering, Verian

Läs mer i Almedalsprogramet

Läs gärna EBAs rapport: Det är resultatet som räknas: För en bättre resultatredovisning av biståndet (EBA 2023:04)