Sociala trygghetssystem och maskulinitetsanalys förklarat på mindre än en minut

Se Gary Barker förklara rapporten ”2019:07 Applying a Masculinities Lens to the Gendered Impacts of Social Safety Nets”

Video 1: Key findings

Video 2: What is this report about?