DN-debatt: Budgetstöd

”Budgetstöd har varit ett mycket effektivt instrument för att bekämpa fattigdom. Däremot finns inga belägg för att budgetstöd har ökat korruptionen”, skriver professor Geske Dijkstra i en debattartikel i Dagens Nyheter, med anledning av att EBA släpper hennes rapport Budget Support, Poverty and Corruption: A Review of the Evidence.