Hjälp oss att bli bättre på att ge dig kunskaperna du behöver!

I EBAs uppdrag ingår att sprida lärdomar, slutsatser och rekommendationer från genomförda studier till relevanta målgrupper på lämpligt sätt. Hjälp oss att bli bättre på det genom att svara på fem frågor.

Till enkäten