Utvärdering av måluppfyllelse av svenskt bistånd

Frågorna om måluppfyllelse, effektivitet och resultat tillhör de mest och längst diskuterade i biståndet. Utvärderingar kan anses ha en särställning bland underlag och uppföljande processer i kraft av hög förväntad tillförlitlighet, potential för lärande, ansvarsutkrävande och oberoende bedömning. Samtidigt har ett stort antal meta- och syntesutvärderingar över tiden lyft kvalitetsbrister i de utvärderingar som genomförs inom internationellt och svenskt utvecklingssamarbete. Under detta seminarium diskuterar vi frågor som:

Hur tillförlitliga är utvärderingar av biståndsinsatsers måluppfyllelse? Hur kan kvalitetsnivån förstås eller förklaras? Hur kan och bör utvärderingarna förbättras och utvecklas?

Seminariet uppmärksammar lanseringen av rapporten Målbild och mekanism: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers måluppfyllelse? (EBA 2021:02). Under seminariet presenterar författaren sin rapport. Utvärderingsexperten Barbara Befani introducerar också en ny översiktsrapport från Världsbanken om ansatser och metoder för att utvärdera internationellt utvecklingssamarbete.

När? fredag 15 oktober kl. 10.00–12.00

Program:

  • Presentation av rapporten Målbild och mekanism: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers måluppfyllelse?, Markus Burman (rapportförfattare)
  • Samtal mellan Markus Burman, Ingela Ternström (Ternström Consulting) och Sven Olander (Sida) följt av frågor från publiken
  • Presentation av rapporten Evaluation of International Development Interventions: An Overview of Approaches and Methods, Barbara Befani (rapportförfattare), följt av frågor från publiken (detta samtal sker på engelska)

Intresserade är varmt välkomna att medverka på den metodworkshop om Bayesiansk teoribaserad utvärdering som EBA arrangerat samma dag efter lunch, kl. 13 (se separat inbjudan och anmälan på www.eba.se).

Medverkande:

Barbara Befani, fristående konsult och forskare, University of Surrey, specialist på metoder för utvärdering av internationellt bistånd

Sven Olander, chef för Sidas utvärderingsenhet

Ingela Ternström, ekonom och seniorkonsult på Ternstrom Consulting AB

Markus Burman, utredningssekreterare EBA

Moderator: Kim Forss, ledamot i EBA

Språk: Svenska samt engelska (avslutande punkt)

Du anmäler dig till seminariet via länken i högerspalten.