Ny rapport om svenskt jordbruksbistånd

Jordbruksutveckling är ett kraftfullt verktyg för fattigdomsbekämpning i låginkomstländer. I svenskt bistånd utgör stöd till jordbruk, skogsbruk, fiske och landsbygdsutveckling trots det en blygsam andel. Under perioden 2005–2020 låg det, enligt officiell statistik, relativt stabilt på cirka 3 procent av den svenska biståndsbudgeten och cirka 5,5 procent av allt stöd som fördelades genom Sida. Men stämmer verkligen denna bild? En ny kartläggning beställd av Expertgruppen för Biståndsanalys visar på en betydande underrapportering.