Det är resultatet som räknas: För en bättre resultatredovisning av biståndet

Frågor om biståndets resultat är ständigt aktuella. Vilka mål uppnås, vad fungerar var, för vem och på vilket sätt? Vid sidan av kunskap om de positiva resultat som biståndet avser åstadkomma, behövs även förståelse och kunskap om uteblivna, oväntade och oönskade resultat. Regeringens resultatrapportering till riksdagen är den enda helhetsbedömningen av det svenska biståndets samlade resultat. Den behöver därför hålla hög kvalitet.

I EBA-rapporten Det är resultatet som räknas: För en bättre resultatredovisning av biståndet (EBA 2023:04) konstaterar författarna att en väl utarbetad redovisning för Sveriges internationella bistånd måste utgå från användarnas behov, vara effektorienterad och vara rättvisande. I rapporten görs en bedömning av dagens resultatredovisning. Dessutom analyseras fyra andra resultatredovisningar: av internationellt bistånd från Finland, Norge och en tidigare svensk redovisning, samt en resultatredovisning från ett annat politikområde.