More Than a Label, Less Than a Revolution: Sweden’s Feminist Foreign Policy

Under åtta års tid, 2014–2022, bedrev Sverige en feministisk utrikespolitik (FUP). Sverige var det första landet i världen att deklarera en FUP och blev även det första landet att dra tillbaka en sådan. FUP har sedan 2014 spridits internationellt och ett tiotal länder har antagit egna varianter. Men i vilken grad och hur omsattes Sveriges feministiska utrikespolitik i praktiskt jämställdhetsarbete?

EBA-rapporten More Than a Label, Less Than a Revolution: Sweden’s Feminist Foreign Policy (EBA 2023:02) presenterar den första systematiska studien av implementeringen av FUP. Den följer implementeringskedjan från regeringen till ambassader och myndigheter inom utrikespolitikens tre områden – utvecklingssamarbetet, säkerhetspolitiken samt handel och främjande.