Ny informationsplattform om biståndet

I dagarna lanserade Utrikesdepartementet en ny informationsplattform om biståndet. Plattformen ”Utforska det svenska biståndet” beskriver det svenska biståndet, hur pengar fördelas och vilka prioriteringar som görs.

På sajten kan man också se Sveriges bistånd i ett internationellt sammanhang. Till exempel utgör det svenska biståndet 4 procent av världens samlade bistånd. Biståndet är också, i jämförelse med andra globala penningflöden, relativt litet.

Du hittar sajten här: http://www.swemfa.se/bistand