Demokratibistånd – har det effekt?

Pressmeddelande 2020-12-09
NY STUDIE: Demokratibistånd gör skillnad

Sverige är ett av de givarländer som satsar mest på att stötta demokratiutveckling. Men har dessa insatser någon effekt? Det har varit omtvistat. En ny stor studie från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) visar intressanta resultat.

Se seminariet i efterhand här:

 

Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd kan vara den mest omfattande utvärderingen av demokratibistånd hittills. Den spänner över 148 länder under perioden 1995-2018. Studien, som genomförts av forskare från FN:s globala institut för utvecklingsekonomi (UNU-WIDER), använder sig av ett flertal avancerade ekonometriska metoder.

Huvudsakliga resultat:

  1. Både internationellt och svenskt demokratibistånd har en liten, men positiv, effekt på demokratin i samarbetsländer. Inget tyder på att bistånd skulle bidra till en negativ effekt på demokratiutvecklingen.
  2. Effekterna är starkare när det gäller bistånd som specifikt inriktar sig på demokratins kärnområden, såsom civilsamhället, fria och rättvisa val, fri media och mänskliga rättigheter.
  3. Demokratibistånd är mer effektivt i att främja demokratisk utveckling än att stoppa en tillbakagång.

Studien visar också att svenskt stöd som riktar sig till demokratins kärnområden, och som direkt kan knytas till specifika länder, har minskat de senaste åren.

”Den här studien imponerar i sin omfattning. Vikten av slutsatsen att demokratibistånd riktat mot kärninstitutioner ger mest effekt kan inte överskattas”, säger Staffan I. Lindberg, EBA-ledamot och professor vid V-Dem institutet, som varit ordförande för studiens referensgrupp.

”Demokratin är på nedåtgående globalt. Det internationella samfundet borde se och agera. Vår forskning visar att demokratibistånd är bland de viktigaste redskapen för beslutsfattare. Att skära ner på det riskerar att leda till en demokratisk tillbakagång”, säger, Miguel Niño-Zarazúa, huvudförfattare till studien och Non-Resident Senior Research Fellow at UNU-WIDER.

Studien presenteras och diskuteras vid ett webbseminarium torsdag 10 december kl 10-11.30. Registrering och live stream på eba.se.

För intervjuer eller mer information, kontakta: nina.solomin@gov.se (kommunikationsansvarig, EBA)

Registrering och mer information här.