Sextortion – både korruption och sexuellt våld

Välkomna att se vårt webbseminarium! De senaste åren har missbruk av makt och position i utbyte mot sex, så kallad ”sextortion”, uppmärksammats allt mer internationellt. Sextortion är både en form av korruption och av könsbaserat våld. Det är svårt att bekämpa, eftersom det ofta faller mellan stolarna inom lagstiftning, policy och praktik. Stigmat som sextortion är behäftat med bidrar till ökad sårbarhet hos offren och straffrihet för förövarna.

En ny EBA-rapport, Sextortion: Corruption and Gender-Based Violence, kartlägger kunskapsläget, presenterar fallstudier från Tanzania och Colombia och kommer med rekommendationer för hur sextortion bör angripas inom utvecklingssamarbetet. Se seminariet här.