Ny EBA-studie om biståndets administration

Är gränsdragningen mellan Sidas sak- och förvaltningsanslag ändamålsenlig i förhållande till regeringens ambitioner med biståndet? Den frågan ställer sig statsvetaren Daniel Tarschys i en ny EBA-rapport. Hans analys landar i rekommendationen att distinktionen mellan sak och förvaltning i anslaget bör avskaffas. Ladda ner rapporten här.