Nytt seminarium: Svensk utvecklingsforskning – dåtid, nutid, framtid

Svenskt bistånd förändras, liksom vår värld. I “Sweden’s Research Aid Policy: The Role of Science in Development” visar Veronica Brodén Gyberg bland annat hur Sverige länge varit ett föregångsland på det här området.

Vi kommer också att få höra Joakim Appelquist att presentera några förslag ur Forskningsfinansierings-utredningen ”En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering” där uppdraget bland annat var att se över organisationen av de myndigheter som finansierar forskning och innovation.

Vad skulle det här kunna innebära för svensk forskning kopplat till bistånd och utvecklingsfrågor i framtiden? Välkomna på plats eller digitalt den 24 november!