Ny svensk forskning om vikten av god förvaltning av världens grundvatten

Bristande tillgång till vatten är ett globalt problem som förvärras av klimatförändringar. Denna avhandlingssammanfattning använder statistisk modellering för att visa hur torka både kan öka förekomsten av våld och leda till fredlig resursdelning och samarbete. Studien betonar vikten av god förvaltning av grundvatten för att förhindra konflikter och ger ett antal policyrekommendationer.