Politiska röster i tider av demokratisk tillbakagång

Den 16 maj anordnade EBA ett seminarium där Adea Gafuri, Elizaveta Kopacheva och Valeriya Mechkova presenterade och diskuterade sina avhandlingar inom området politisk representation och möjligheter att motverka demokratisk tillbakagång.

Fem kvinnor i paneldiskussion
Anna Sundström, Olof Palme International Center, Valeriya Mechkova, Adea Gafuri, Elizaveta Kopacheva and Malin Oud, Raoul Wallenberg Institute i en paneldiskussion.

Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, har publicerat tre Development Dissertation Briefs (DDB) baserade på doktorsavhandlingar som nyligen publicerats vid svenska universitet. De undersöker frågor som: Hur påverkar bistånd demokratiseringsprocesser och medborgarnas attityder? Vilken roll spelar sociala nätverk för politiskt deltagande i semi-autokratiska kontexter? Och vilka institutionella och samhälleliga faktorer påverkar förhållandet mellan kvinnors deskriptiva och substantiella representation i politiken?

Fyra kvinnor tittar in i kameran
Valeriya Mechkova, Elizaveta Kopacheva, Adea Gafuri and Sofia Kahma (arrangör).

Läs mer om de tre Development Dissertation Briefs:

“Democracy assistance programs likely improve democracy in developing countries. We also must consider the increasing influence of autocratic donors that offer alternatives and fast-paced projects that allow for local ownership but are more easily manipulated by politicians.” Adea Gafuri, Swedish Institute of Foreign Affairs, Stockholm, Aid by Democratic Versus Autocratic Donors: Democratization Processes and Citizens’ Perceptions in Recipient Countries

“It is not mainly political knowledge or social trust that determine individuals´ propensity to participate politically. Instead, financial resources play a crucial role in enabling individuals to navigate risks following political activism.” Elizaveta Kopacheva, Department of Political Science, Linneaus University, Challenges to Protest Participation in Non-Democratic Contexts: A Privilege of the Privileged

“Women´s political representation can have transformative effects on political outcomes. But country context matters, specifically, level of democracy, corruption, and the strength of civil society.” Valeriya Mechkova, Department of Political Science, University of Gothenburg, When Does Women’s Political Representation Lead to Policy Change?