Välkommen till ett digitalt seminarium 29 april om handelsrelaterat bistånd

Regeringen lägger stor vikt vid synergier mellan utvecklingssamarbetet och handelspolitiken. Men vad är handelsrelaterat bistånd (Aid for Trade)? Vad vet vi om effektiviteten i denna biståndsform, vilka är möjligheterna och vilka är riskerna? Hur mycket av det svenska biståndet är handelsrelaterat och hur kan det utvecklas?

På seminariet lanseras underlagsrapporten ”Aid for Trade: En forskningsöversikt med rekommendationer för svenskt bistånd”. Rapporten är en sammanfattning av kunskapsläget inom området med ett antal möjliga handelsrelaterade prioriteringar och insatser för det svenska biståndet. Författarna presenterar sin rapport som sedan diskuteras av en panel.

Medverkande:
Ari Kokko, professor, Handelshögskolan i Köpenhamn, rapportförfattare
Patrik Tingvall, chefsekonom Kommerskollegium, rapportförfattare
Elina Scheja, chefsekonom Sida
Lena Sellgren, chefsekonom, Business SwedenFler namn kan tillkomma.

Dag och tid:
29 april, 13:00-14:30

OBS! Seminariet är helt digitalt och kommer att finnas tillgängligt i efterhand.

Seminariet hålls på svenska.

Anmäl dig här!