Vilka är framgångsfaktorerna när nya EU-lagar förhandlas?

Efter tre års förhandlingar beslutades EU förra året om en ny långsiktig budget för åren 2021–2027. En viktig del av budgeten är Instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete (NDICI), som reglerar EU:s utvecklingssamarbete. Dessa förhandlingar representerar därmed en av decenniets viktigaste utvecklingspolitiska processer. Den här rapporten ger en unik inblick i förhandlingarna under denna process.

Studien visar att framgången i förhandlingarna var relativt jämnt fördelad mellan medlemsländerna och EU-institutionerna. Ingen stat eller överstatlig aktör framstod som tydlig vinnare eller förlorare i dessa förhandlingar.

Vidare slår författarna fast att framgång i förhandlingarna främst baserades på medlemsländers engagemang för utveckling, deras ansträngningar att övertyga andra parter vid förhandlingsbordet samt huruvida landet innehade ordförandeskapet.