Inbjudan att lämna anbud: Studie av Sveriges hiv-bistånd över tid

EBA har beslutat att genomföra en studie om Sveriges hivbistånd över tid och vad vi kan lära av utvecklingen. Se anbudsinbjudan till höger på denna sida. Ansökan om att lämna anbud ska registreras på upphandlingsportalen, senast den 31 januari 2021.

Läs mer och lämna anbud