Nytt seminarium – Kommunikation om bistånd: En kunskapshöjande strategi?

Välkommen till ett seminarium som handlar om att sprida information om bistånd. Sida och svenskt civilsamhälle är bra på detta, men någon effekt på svenskarnas kunskapsnivå är svårare att se. Det visar en ny EBA-studie som utvärderat offentligt finansierade kommunikationsinsatsers effektivitet.

Under seminariet samtalar vi om rapportens slutsatser, den svenska medierapporteringens utmaningar för att höja svenskarnas kunskaper, samt lärdomar inför utformandet och genomförandet av den kommande infokomstrategin.

Dag och tid: Den 23 mars klockan 10.00–11.30.

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm eller digitalt på zoom.