Ny utvärdering av stöd till lokala aktörer i humanitära kriser

Lokala och nationella aktörer är de första som kan agera i humanitära kriser och är dessutom centrala i fråga om ett långsiktigt engagemang. Ändå är de strukturellt marginaliserade av det internationella humanitära systemet. På World Humanitarian Summit 2016 undertecknade Sverige, tillsammans med 66 andra länder, the Grand Bargain. Där utlovades stöd till lokala aktörer i form av resurser och stöd i ledarskap, leverans och kapacitet. Men sedan dess har mycket lite förändrats.

Bara drygt 1 procent av det internationella humanitära biståndet går till lokala och nationella aktörer, att jämföra med de 25 procent som var målet. Detta trots att ökat inflytande från lokala aktörer över utformning och genomförande skulle öka insatsernas effektivitet.

När Sverige fortsätter att betona vikten av ett effektivt internationellt system för humanitärt bistånd, och lokalisering, är det viktigt att veta varför framstegen har varit svaga på just detta område. Därför beställde EBA en utvärdering av hur Sverige har tillämpat lokaliseringsagendan.

Utvärderingen visar att Sverige har bättre finansiering av lokala aktörer än många andra, men att mycket återstår att göra inom områden som styrning och vägledning, kriterier för samarbete, hantering av ekonomiska och säkerhetsrelaterade risker samt systematisk uppföljning.

Författarna betonar vikten av att prioritera och integrera lokaliseringsagenda i Sveriges humanitära strategier, samt att tillämpa befintliga riktlinjer för att följa och främja framsteg. De föreslår också investeringar i kapacitetsuppbyggnad och tillräckliga resurser för lokala aktörer.

”Sverige stod vid ett vägskäl när det gäller lokalisering när vi påbörjade den här forskningen – och står fortfarande vid ett vägskäl nu. Det finns vilja och momentum, men också externa krav på att Sverige ska agera på sina åtaganden. Flera av de 16 rekommendationerna i utvärderingen är redan kända, men ännu inte åtgärdade. Effektiva framsteg kräver en sammanhängande och samordnad insats och att ta lärdom av det vi vet”, säger Sophia Swithern, utvärderare.

Utvärderingen undersökte Sveriges humanitära bistånd i elva länder, varav tre studerades särskilt ingående: Demokratiska republiken Kongo, Myanmar och Ukraina. Den genomfördes av ett team bestående av sju utvärderare baserade i sex länder: Sophia Swithern, UK, Charlotte Lattimer, Frankrike, Teddy Atim, Uganda, Gang Karume, the Democratic Republic of Congo, Dmytro Kondratenko och Kateryna Korenkova, Ukraina och Cheery Zahau, Myanmar.

Läs utvärderingen: Supporting Local Actors: Evaluation of Sweden’s Application of the Grand Bargain Localisation Agenda | EBA

Välkommen till seminariet där utvärderingen presenteras.

Tid och plats: 12 april klockan 10.00-11.30 på Medelhavsmuséet i Stockholm

Läs mer och anmäl dig: Supporting Local Actors for a More Effective Humanitarian Assistance