Ny rapport om biståndet under pandemin

EBA-rapporten Swedish aid in the time of the pandemic analyserar hur biståndet har hanterats under covid-19-pandemin. Rapporten bidrar med kunskap om hur biståndet har anpassats under pandemin, hur justeringar har genomförts och identifierar lärande för framtida kriser.
En av rapportens slutsatser är att system har anpassats väl till de utmaningar som pandemin har fört med sig. Det har dock funnits brister i beredskapen i relation till kommunikation, koordination och personalfrågor.