Biståndsanalys som ljudbok – vad tycker du?

Har du lyssnat på EBA:s årsrapport ’Biståndsanalys’ som ljudbok? I så fall behöver vi din hjälp att svara på en kort enkät, här. EBA vill gärna veta vad du tycker. Tack!