Hur kan biståndet främja efterlevnaden av rättsstatens principer?

Enligt World Justice Projects index är efterlevnaden av rättsstatens principer på global tillbakagång för sjätte året i rad. Detta innebär även att respekten för mänskliga rättigheter och demokratins grunder sätts under ytterligare hot.

I samband med IDLOs (International Development Law Organization) generaldirektör Jan Beagles besök i Stockholm anordnade EBA, i samarbete med Sida och utrikesdepartementet, ett rundabordssamtal kring ämnet.

I samtalet deltog representanter från IDLO, Sida, UD, Folke Bernadotteakademin, Raoul Wallenberg Institute, och ILAC (International Legal Assistance Consortium)