Biståndsanalys 2021 – finns som magasin och ljudbok!

Nu är vår årsrapport Biståndsanalys 2021 här! Den samlar kunskap och slutsatser från vår verksamhet under förra året i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden.

Övergripande teman i Biståndsanalys 2021 är jämställdhet och korruption, effektivt klimatbistånd, demokratibiståndets effekter, och biståndets förvaltning och organisation. Därutöver finns texter om finansiering, utvärderingsmetodik, multilateralism, och migration, samt en intervju med EBA:s ordförande Helena Lindholm.

Biståndsanalys 2021 finns tillgänglig i tre olika format:

  • TRYCKT MAGASIN – rekvireras från EBA:s kansli, maila ud.eba@gov.se
  • DIGITAL PDF – laddas ner här./ ENGELSK VERSION  (kommer snart)
  • LJUDBOK – här (eller på Spotify och alla appar där podcasts finns. Sök på: Biståndsanalys eller EBA-podden)

Varmt välkommen att beställa Biståndsanalys som pappersmagasin, på svenska eller engelska (kommande). Maila beställning av ett eller flera exemplar till ud.eba@gov.se.