Biståndsanalys 2021 – finns som magasin och ljudbok!

Nu är vår årsrapport Biståndsanalys 2021 här! Den samlar kunskap och slutsatser från vår verksamhet under förra året i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden.

Övergripande teman i Biståndsanalys 2021 är jämställdhet och korruption, effektivt klimatbistånd, demokratibiståndets effekter, och biståndets förvaltning och organisation. Därutöver finns texter om finansiering, utvärderingsmetodik, multilateralism, och migration, samt en intervju med EBAs ordförande Helena Lindholm.

Biståndsanalys 2021 finns tillgänglig i tre olika format:

 • TRYCKT MAGASIN – rekvireras från EBA:s kansli, maila ud.eba@gov.se
 • DIGITAL PDF – laddas ner här./ ENGELSK VERSION  (kommer snart)
 • LJUDBOK – här (eller på Spotify och alla appar där podcasts finns. Sök på: Biståndsanalys eller EBA-podden)

Varmt välkommen att beställa Biståndsanalys som pappersmagasin, på svenska eller engelska (kommande). Maila beställning av ett eller flera exemplar till ud.eba@gov.se.

INNEHÅLL I LJUDBOKEN

 • Förord: 00:58
 • Jämställdhet, makt och utvecklingssamarbete: 03:54
 • Att finansiera hållbar utveckling: 09:41
 • Fungerar demokratibistånd?: 12:07
 • Tillförlitligt om biståndets resultat: 18:10
 • Effektivt klimatbistånd kräver satsningar: 20:51
 • Bistånd genom multilaterala organisationer: 26:21
 • Bistånd, organisation och förvaltning: 29:50
 • Migration: 36: 20
 • Framåtblick: 40:10
 • Intervju med EBAs ordförande: 43:00
 • Presentation av ledamöterna i EBA: 47:04