60 års utvecklingssamarbete med Etiopien utvärderat

Ett av de viktigaste samarbetsländerna för svenskt bistånd historiskt har varit Etiopien. Denna utvärdering undersöker 60 år av svenskt bistånd till landet. Under de senaste decennierna har det svenska biståndet till Etiopien inriktats på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet snarare än på traditionella sektorer som landsbygdsutveckling, jordbruk och utbildning.