Åter ur askan: hur kan Sverige och EU bidra till Ukrainas återuppbyggnad?

Enligt Världsbanken uppgår kostnaderna för förstörelse och förluster i Ukraina redan till flera hundra miljarder dollar. Erfarenheter från tidigare konflikter visar att planeringen för återuppbyggnad bör börja tidigt. En ny EBA-rapport analyserar hur Sverige och omvärlden kan bidra i det arbetet.

Rapporten uppskattar krigets kostnader i nuläget och redogör för viktiga erfarenheter från tidigare internationella insatser för återuppbyggnad. Störst vikt läggs vid det framtida globala stödet till Ukraina, i form av innehåll, finansieringsbehov och organisering, samt vad det betyder för det svenska biståndet.