EBA välkomnar nya ledamöter

Regeringen har utsett Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm, till ny ordförande för Expertgruppen för biståndsanalys. Nya ledamöter i EBAs expertgrupp är även:

Malin Oud, chef för Raoul Wallenberginstitutets Stockholmskontor. Tidigare har hon varit konsult för FN:s mänskliga rättighetskontor OHCHR och programansvarig på Sida. Oud är ordförande för regeringens och civilsamhällesorganisationernas gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet.

Anders Pedersen, internationell chef på svenska Röda Korset. Han har en lång erfarenhet från arbete inom FN och på olika poster inom UD, bland annat på ambassaden i Lusaka, vid Sveriges representation i Genève och arbetat på UD:s avdelning för internationellt utvecklingssamarbete.

Andreas Wladis, professor i katastrofmedicin och traumatologi vid Linköpings universitet, samt docent i kirurgi vid Karolinska institutet. Andreas är även chefläkare vid Region Örebro samt intermittent krigskirurg och expert på vapenkontamination för ICRC i Genève. Wladis forskningsområden har främst fokuserat på krigskirurgi där han bland annat studerat rehabilitering i krigszoner och krigskirurgiska projekt om hur barn drabbas i krig.

Ledamöter i expertgruppen sedan tidigare är Julia Schalk (ny vice ordförande), Staffan Lindberg, Torgny Holmgren och Kim Forss. Läs mer om expertgruppen och de nya ledamöternas expertområden här.