Hans Rosling, 1948-2017

Hans Rosling

En kunnig och hängiven röst har tystnat. Under de tre år som Hans deltog i uppbyggnaden av EBA lärde vi känna honom som en orädd, viljestark, engagerad humanist med ett stort hjärta och förlösande skratt.

Hans beskrevs ofta som en undervisare. Någon som sade som det var. Det är sant. Men Hans var också en lyssnare till goda argument som prestigelöst kunde ändra åsikt när han så blev övertygad. Hans var intellektuellt hederlig med ett engagemang för de fattigaste lika stort som indignationen över den dumhet som skapas vid åsiktens företräde framför sakkunskapen. Denna kombination, och en portion datavisualisering, var en stark förändrande kraft.

Hans sade ofta att världen är bättre än vi tror, något vi måste påminna oss om när den nu blivit en viktig röst fattigare, en röst som aktivt gjorde världen bättre.