Inbjudan till forskare att lämna anbud

EBA har beslutat att utlysa medel för studier inom något av Expertgruppens fyra prioriterade områden (demokratibistånd, SRHR och hälsa, bistånd i utmanande miljöer samt miljö och klimat). Medel kan tilldelas forskare verksamma vid Sverigebaserade institutioner och institut och avser studie/-r av direkt relevans för UD, Sida och/eller andra aktörer inom svenskt bistånd.

Mer information finner du här.

Sista dag för ansökan om att lämna anbud är 23 maj 2021. Särskild inbjudan går sedan till utvalda förslagsställare. Sista dag för att lämna fullt anbud är 8 augusti 2021.