Inbjudan till utvärdering av Sidas arbete med multidimensionella fattigdomsanalyser

Det övergripande målet för svenskt bistånd är att ”skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”. Sedan 2017 arbetar Sida med analyser av multidimensionell fattigdom som underlag för program och insatser i länder, regioner och globalt.

EBA bjuder nu in forskare och utvärderare att lämna förslag till en utvärdering av Sidas arbete med multidimensionella fattigdomsanalyser. Syftet med utvärderingen är att bedöma om, och i vilken utsträckning svenskt bilateralt bistånd medvetet påverkas av, eller styrs mot, fattigdomsminskande insatser utifrån dessa multidimensionella fattigdomsanalyser.

Läs den fullständiga inbjudan.

Här hittar du utlysningen: 324043-2024 – Competition – TED (europa.eu). Via länken kan du registrera dig för att få ytterligare information och ansöka om att få lämna anbud.