Inbjudan att lämna anbud: Utvärdering av insatser under Sveriges strategi för informations och kommunikationsverksamhet

EBA har beslutat att beställa en utvärdering av insatserna finansierade med biståndsmedel under strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, med inriktning på effektivitet och bidrag i att stärka kunskapen hos den svenska allmänheten om svenskt utvecklingssamarbete.

Sista dag att lämna anbud är den 13 september.

Välkommen att skicka in en ansökan!

För mer information följ länken: https://www.kommersannons.se/eLite/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=40638