Global Visions and Local Practices – DevRes 2016

Stockholms universitet, Sida och Vetenskapsrådet ordnade konferensen ”Global visions and local practices – Development research in a Post 2015 World” den 22- 24 augusti 2016 på Stockholms universitet. Konferensen samlade forskare från alla forskningsfält från hela världen som på ett eller annat sätt relaterar sin forskning till frågor om global utveckling. I storleksordningen 200 presentatörer och lika många ytterligare åhörare deltog i och bidrog till de 46 paneler som hölls på bredare teman – demokrati, de globala hållbarhetsmålen, hälsa och klimat – och mer avgränsade teman – som kultur och media, luftkvalitet i städer och ägandeskapsfrågor. Bredden på panelerna var stor och det fanns verkligen något för alla.

EBA missade naturligtvis inte detta gyllene tillfälle att sprida våra publicerade rapporter och ta del av ny, spännande och relevant forskning och träffa potentiella författare till nya EBA rapporter. EBA hade också en egen panel, Aid in Local Contexts, med presentationer av Rebecca Andersson från ISP, Miri Stryjan från IIES/Ben Gurion University, Arne Bigsten från Göteborgs universitet och medlem av EBA, samt Karl Bruno från SLU. Presentationerna återfinns här.

I det avslutande panelsamtalet om forskningens roll i ljuset av Agenda 2030 medverkade EBAs vice ordförande Gun-Britt Andersson som en av sju särskilt inbjudna deltagare och talade bland annat om betydelsen av nationell forskningskapacitet för utveckling och om EBAs arbete med att länka samman forskning och politik.

2016-08-26 devres pleanry

Sammantaget fick EBA mycket utrymme under konferensen. Många av våra författare arrangerade egna paneler eller presenterade forskningsartiklar (bland andra Ulf Magnusson, Kristina Jönsson, Magdalena Bexell, Fredrik Söderbaum, Therese Brolin, Joakim Öjendal, Sverker Sörlin, David Nilsson, Måns Fellesson, Elin Vimefall, Veronica Brodén Gyberg) och vår, som vi tyckte digra, rapporthög gick åt som smör i solsken. Ett lyckat deltagande på en välarrangerad konferens!