State-to-state or bypass?

Varför kringgå regeringar med biståndet?

Varför kanaliserar vissa givarländer sitt bistånd direkt till länders regeringar, medan andra väljer andra typer av genomförare?

I sin nya bok, ”States, Markets and Foreign Aid” argumenterar Simone Dietrich för att givarländers egen förvaltningskultur formar samspelet med mottagarländerna. Olika givarländer gör på olika sätt, trots att situationen i samarbetslandet är densamma. Med Sverige som en av sina fallstudier visar Dietrich hur synen på samspelet mellan stat och marknad påverkar hur givarländer sätter sina mål för internationellt bistånd.

Givarländer med nyliberalt organiserad offentlig sektor kringgår mottagarländers regeringar, medan givare med mer traditionell statsförvaltning samarbetar med och använder statlig förvaltning som genomförare.