Välkommen till EBA-seminariet ”Naturresurser och konflikt”!

Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, har publicerat tre Development Dissertation Briefs (DDB:er) som bygger på doktorsavhandlingar som nyligen publicerats på svenska universitet på temat Naturresurser och konflikt. Rapporterna undersöker till exempel frågor som: Kan torka skapa incitament för samarbete mellan individer och grupper? Varför leder en osäker livsmedelstillgång ibland till sociala oroligheter och ibland inte? Och behövs det en ny förståelse av vad som är ”livsnödvändiga naturresurser”?

Under seminariet presenteras de tre rapporterna av sin respektive författare, och olika frågor på temat diskuteras.

Välkomna den 11 oktober!